Glances@Manifolds II

Jagiellonian University in Kraków
August 8-13, 2016, Kraków, Poland

Organizers: Adam Mickiewicz University | Chern Institute of Mathematics | Jagiellonian University | Lomonosov Moscow State University | University of Warsaw